Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Εργοστάσιο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το εργοστάσιο είναι ο χώρος εκείνος μέσα στον οποίο, με τη βοήθεια των μηχανημάτων και τη σημαντικότατη συνεισφορά εργασίας από τους εργάτες, παράγονται σήμερα όλα σχεδόν τα βιομηχανικά είδη, είτε αυτά χρειάζονται πάλι για την παραγωγή (όπως μηχανές κλπ.) είτε είναι καταναλωτικά αγαθά.

Το εργοστάσιο είναι προϊόν της σοβαρής οικονομικής ανάπτυξης που επέφεραν στην Ευρώπη οι ανακαλύψεις των άγνωστων στο 13ο - 14ο αι. μ.Χ. από τη μια κι από την άλλη η ανακάλυψη της ατμομηχανής, του ηλεκτρισμού και άλλων επιστημονικών ή τεχνικών τελειοποιήσεων.

Το εργοστάσιο είναι εκείνη η οικονομική μονάδα πάνω στην οποία στηρίχτηκε και η δημιουργία μιας καινούριας (σε σχέση με τη φεουδαρχία) κοινωνίας, της καπιταλιστικής, που αυτό σημαίνει τη δημιουργία δύο νέων αντίπαλων τάξεων της αστικής (η κύρια κάτοχος των εργοστασίων και των μέσων παραγωγής) και της εργατικής (η κινητήρια δύναμη των εργοστασίων κι η δημιουργός της παραγωγής).

Το εργοστάσιο είναι ο βασικότερος παράγοντας που συνετέλεσε στη δημιουργία των πόλεων με τη σημερινή τους έννοια και μορφή, γιατί στάθηκε ο πόλος συσπείρωσης των φτωχών και άνεργων αγροτών, αρχίζοντας από το 15ο και κυρίως το 16ο αι. μ.Χ. Τα πρώτα εργοστάσια φτιάχτηκαν στην Ολλανδία (που θεωρείται και η πρώτη καπιταλιστική χώρα), όμως τη μεγαλύτερη ανάπτυξή τους πήραν το 18ο και 19ο αι. στην Αγγλία.

 LP  Το περιεχόμενο του άρθρου βασίζεται σε αντίστοιχο άρθρο της Live-Pedia δημοσιευμένο με την GFDL. (ιστορικό).