Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Εποχή του Σιδήρου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Σιδηρούς πέλεκυς που ανακαλύφθηκε στην Γκοτλάνδη της Σουηδίας
Σιδηρούς πέλεκυς που ανακαλύφθηκε στην Γκοτλάνδη της Σουηδίας

To συγκεκριμένο άρθρο αφορά στην αρχαιολογική περίοδο που είναι γνωστή ως Εποχή του Σιδήρου και διακρίνεται από τη μυθολογική Σιδηρά Εποχή

Στην αρχαιολογία, η Εποχή του Σιδήρου αναφέρεται σε εκείνη την περίοδο της ιστορίας κατά την οποία οι άνθρωποι έκαναν χρήση του σιδήρου για την κατασκευή εργαλείων και όπλων. Η υιοθέτηση αυτού του υλικού συνέπεσε με άλλες αλλαγές των κοινωνιών του παρελθόντος όσον αφορά στις καλλιεργητικές μεθόδους, τις θρησκευτικές πίστεις και το καλλιτεχνικό ύφος.

Πίνακας περιεχομένων

Η εποχή του σιδήρου στην Μικρά Ασία

Στην Μικρά Ασία η εποχή του σιδήρου συνδέεται με τους Χετταίους, ένα ινδοευρωπαϊκό φύλο που ήλθε μάλλον από τον Καύκασο και έφερε μαζί του την τέχνη επεξεργασίας του σιδήρου. Οι Χετταίοι που άκμασαν από τον 17ο μέχρι τον 12ο π.Χ. αιώνα ήταν οι μόνοι που ήξεραν να επεξεργάζονται τον σίδηρο και κρατούσαν την τέχνη αυτή μυστική κάνοντας το βασίλειό τους πανίσχυρο.

Με την παρακμή των Χετταίων η τέχνη του σιδήρου διαδόθηκε σε όλη την ανατολή και στην Μεσόγειο.

Η εποχή του σιδήρου στην Ελλάδα

Η εποχή του σιδήρου στην Ελλάδα αρχίζει τον 11ο και φτάνει μέχρι τον 8ο π.Χ. αιώνα. Συνοδεύεται με την πτώση του Μυκηναϊκού πολιτισμού της εποχής του χαλκού.

Βιβλιογραφία

  • Gilda Bartoloni: Archäologische Untersuchungen zu den Beziehungen zwischen Altitalien und der Zone nordwärts der Alpen während der frühen Eisenzeit Alteuropas. Ergebnisse eines Kolloquiums in Regensburg, 3.–5. November 1994. Universitätsverlag Regensburg [u.a.], Regensburg 1998, ISBN 3-930480-23-9.
  • Roland Oliver, Brian M. Fagan: Africa in the Iron Age. c. 500 B. C. to A. D. 1400. Cambridge University Press, Cambridge [u.a.] 1985, ISBN 0-521-20598-0.
  • Wolfgang Schuller: Das Erste Europa. 1000 v. Chr.–500 n. Chr.. Ulmer Verlag, Stuttgart 2004, ISBN 3-8252-2497-X (Handbuch der Geschichte Europas Band 1; UTB Band 2497).
  • R. Tylecote: The origin of iron smelting in Africa. In: Westafrican Journal of Archaeology. Vol. 5, 1975, ISSN 0331-3158, S. 1–9.
  • R. F. Tylecote: Iron smelting at Taruga, Nigeria. In: Journal of the Historical Metallurgy Society. Vol. 9, Nr. 2, 1975, ISSN 0142-3304, S. 49–56.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι


Σύστημα τριών εποχών: Εποχή του Λίθου | Εποχή του Χαλκού | Εποχή του Σιδήρου