Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Επιπαλαιολιθική περίοδος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Με τον όρο Επιπαλαιολιθική εννοείται εκείνη η περίοδος ανάπτυξης της ανθρώπινης τεχνολογίας που προηγείται της νεολιθικής περιόδου της λίθινης εποχής. Συχνά προτιμάται ως εναλλακτικός όρος αντί του Μεσολιθική για περιοχές του πλανήτη στις οποίες οι επιπτώσεις της Ύστερης Παγετώδους ήταν περιορισμένες. Τούτη η περίοδος ξεκίνησε στο τέλος της Πλειστόκαινου εποχής (βλ. επίσης Γεωλογική χρονολογική κλίμακα) περίπου πριν από 10.000 χρόνια και τελείωσε με την εισαγωγή της γεωργίας, περίπου πριν από 8.000 χρόνια.

Η Επιπαλαιολιθική διακρίνεται σαφώς τουλάχιστον στην Μέση Ανατολή, την Μικρά Ασία και την Κύπρο, δηλαδή σε περιοχές όπου η Νεολιθική επανάσταση συνέβη αρκετά νωρίς και οι μεταπαγετώδεις κλιματικές αλλαγές δεν ήταν ιδιαίτερα έντονες και δεν άφησαν πίσω τους σημαντικές γεωλογικές διαταράξεις.

Οι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες της επιπαλαιολιθικής κατασκεύαζαν σχετικά προηγμένα εργαλεία από πυριτόλιθο ή μικρές λεπίδες οψιανού που αποκαλούνται μικρόλιθοι και φαίνεται πως συνδυάζονταν με κατάλληλες ξύλινες λαβές. Οι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες αυτής της περιόδου χαρακτηρίζονται ως νομάδες αν και ο Νατούφιος πολιτισμός της Ανατολής εγκατέστησε μόνιμους οικισμούς.