Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Εορδαία (της Ιλλυρίας)

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Εορδαία της Ιλλυρίας εκτεινόταν βόρεια του Εορδαϊκού ποταμού (σημ. Δεβόλη) και της Δασσαριτιδας. Της χώρας αυτής μνημονεύονταν από τους αρχαίους οι πόλεις Σκαμπύς (Scampa), Δαυλία και Δεβολία από την οποία ονομάστηκε Δεβόλης ο παρακείμενος ποταμός.

Η Εορδαία της Ιλλυρίας αποτελεί σήμερα την ανατολική περιοχή της Κορυτσάς Μπιγλίστη την οποία αφού ανακατέλαβε ο Ελληνικός στρατός περιήλθε στην αρχή στην αυτόνομη κληθείσα Ήπειρο, αργότερα όμως αποδόθηκε στο νεοσύστατο κράτος της Αλβανίας.