Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Ενδομοριακές δυνάμεις

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ενδομοριακές δυνάμεις είναι ο χημικός δεσμός μεταξύ δύο μορίων.

Ανάμεσα στα μόρια μιας ουσίας ή ενός κρυστάλλου ασκούνται διαφόρων ειδών δυνάμεις. Οι δυνάμεις μπορεί να είναι δυνάμεις Βαν ντερ Βάαλ, που είναι ασθενέστερες από εκείνες του ομοιοπολικού δεσμού, που συνδέουν τα άτομα στο εσωτερικό ενός μορίου ή και από τις δυνάμεις του ετεροπολικού δεσμού που συνδέουν τα ιόντα μιας "ιοντικής" ένωσης. Υπάρχουν επίσης και οι δυνάμεις του δεσμού υδρογόνου, που απαντώνται στα διπολικά μόρια.