Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Είδος (βιολογία)

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Στην επιστήμη της βιολογίας, είδος είναι μία από τις βασικές μονάδες βιοποικιλότητας. Στην επιστημονική κατάταξη των ειδών, ένα είδος προσδιορίζεται με ένα ελληνικής, η λατινικής προελεύσεως όνομα, το οποίο αποτελείται από δύο μέρη. Το Γένος αναγράφεται πρώτο (με το πρώτο γράμμα κεφαλαίο), ακολουθούμενο απο εναν δεύτερο όρο. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος ανήκει στο γένος Homo και στο είδος Homo sapiens. Το όνομα του είδους είναι ολόκληρο το διώνυμο, όχι μόνο ο δεύτερος όρος (ο οποίος ονομάζεται "χαρακτηριστικό επίθετο", για τα φυτά, ή "χαρακτηριστικό όνομα", για τα ζώα). Το διωνυμικό σύστημα, το οποίο αργοτερα επισημοποιήθηκε στους κώδικες ονοματολογίας της βιολογίας, είχε καθιερωθεί από τον Κάρολο Λινναίο την πρώτη δεκαετία του 18ου αιώνα, γνωστό ως "Ταξινομία του Λινναίου". Εκείνη την εποχή, επικρατούσε η βασική βιολογική θεωρία ότι τα είδη αντιπροσώπευαν ξεχωριστά δημιουργήματα του Θεού, και γι' αυτό θεωρούνταν σκόπιμα αυθεντικά και αμετάβλητα.

Από την στιγμή που εμφανίστηκε η θεωρία της εξέλιξης, η έννοια του είδους προκάλεσε τεράστιες αλλαγές στον τομέα της βιολογίας. Ωστόσο, δεν έχει επέλθει ακόμα ομοφωνία για τον προσδιορισμό της λέξης "είδος". Την πιο κοινά αποδεκτή διατύπωση του προσδιορισμού του "είδους" είχε εκφράσει πρώτος ο Ernst Mayr. Σύμφωνα με τον ορισμό του, είδος είναι "ομάδες ενδεχομένως ή στην πράξη διασταυρώμενων πληθυσμών οι οποίες είναι αναπαραγωγικά απομονωμένες απο άλλες τέτοιες ομάδες". Ωστόσο, πολλές άλλες έννοιες χρησιμοποιούνται παράλληλα.Η έννοια του είδους ας σημειωθεί ότι δεν ταυτοποιεί όλα τα γενετικά χαρακτηριστικά εφόσον συχνά οι ενδοειδικές διαφορές ποσοστιαία υπερβαίνουν ακόμη και τον διαειδικό διαχωρισμό.

Εξακριβωμένα είδη:

 • 287,655 φυτά, τα οποία συμπεριλαμβάνουν:
  • 15,000 βρύα,
  • 13,025 φτέρες,
  • 980 γυμνόσπερμα,
  • 199,350 δικοτυλίδονα,
  • 59,300 μονοκοτυλίδονα.
 • 74,000-120,000 μύκητες
 • 10,000 λειχήνες.
 • 1,190,200 ασπόνδυλα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν:
  • 950,000 έντομα,
  • 70,000 μαλάκια,
  • 40,000 καρκινοειδή,
  • 130,200 άλλα είδη.
 • 58,808 σπονδυλωτά, τα οποία συμπεριλαμβάνουν:

Το επιστημονικό όνομα του είδους πρέπει να γράφεται με πλάγιους χαρακτήρες. Όταν αναφερέται ένα άγνωστο είδος, αναγράφεται η συντομογραφια "sp." στον ενικό ή "spp." στον πληθυντικό στο δεύτερο μέρος του ονόματος του.