Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Δυαδικό σύστημα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης αναπαριστά αριθμητικές τιμές χρησιμοποιώντας δύο σύμβολα, το 0 και το 1. Πιό συγκεκριμένα, το δυαδικό είναι ενα θεσιακό σύστημα με βάση το δύο. Κάθε ψηφίο ανήκει σε μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερη κατά ένα από αυτήν του ψηφίου στα δεξιά του. Έτσι, κάθε ψηφίο ενός δυαδικού αριθμού από δεξιά προς τ' αριστερά δηλώνει μονάδες, δυάδες, τετράδες, οκτάδες κ.ο.κ.

Παράδειγμα: Ο αριθμός 11012 έχει: 1 μονάδα (1 * 20), 0 δυάδες (0 * 21), 1 τετράδα (1 * 22) και 1 οκτάδα (1 * 23). Διαβάζεται : "ένα,ένα,μηδέν,ένα με βάση 2". Αναπαριστά τον αριθμό του δεκαδικού συστήματος: 1 * 20 + 0 * 21 + 1 * 22 + 1 * 23 = 13.

Ονομάζεται δυαδικό επειδή η αναπαράσταση της πληροφορίας (στα αριθμητικα συστήματα πληροφορία νοείται ο αριθμός ως ποιότητα και ως ποσότητα) γίνεται με τη χρήση δύο συμβόλων: το 0 και το 1.

Δυαδικό σύστημα στους υπολογιστές

Λόγω της σχετικά απλής υλοποίησης στα ηλεκτρονικά κυκλώματα, το δυαδικό σύστημα χρησιμοποιείται εσωτερικά απο σχεδόν όλους τους σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί πιο εύκολα να κάνει υπολογισμούς βάσει του δεκαδικού συστήματος, δηλαδή με την χρήση δέκα αριθμητικών ψηφίων (0,1,2,3,4,5,6,7,8 και 9). Η επιλογή του συγκεκριμένου συστήματος έγινε εξαιτίας της αρχικής ευκολίας χρήσης των δακτύλων για απαρίθμηση, και κατά επέκταση σε αντιστοίχηση χρησιμοποιήθηκαν δέκα ψηφία. Κάτι ανάλογο έγινε και με τους υπολογιστές. Η ανίχνευση ή όχι ηλεκτρικού παλμού δίνει την πληροφορία που χρειάζεται ο υπολογιστής. Οδηγώντας, για παράδειγμα, την είσοδο ενός λογικού κυκλώματος με τάση ρεύματος μεγαλύτερη μιας συγκεκριμένης τιμής (π.χ +3 Volts )αναπαριστούμε το ψηφίο "1", ενώ οδηγώντας την είσοδο με τάση ρεύματος μικρότερη μιας συγκεκριμένης τιμής (π.χ +2 Volts ) αναπαριστούμε το ψηφίο "0".