Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Διασταύρωση (βιολογία)

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Στη βιολογία, διασταύρωση είναι η ανάμιξη του γενετικού κώδικα (DNA) των δύο γονέων κατά την αναπαραγωγή. Το αποτέλεσμα είναι ένας νέος γενετικός κώδικας που αποτελείται από μέρος των δύο.'Ένας τρόπος διασταύρωσης είναι ο ενιαίου τύπου, όπου μια σειρά γενετικού κώδικα κομμένη σε ένα σημείο από κάθε γονέα ενώνεται σε μία και περνάει στον απόγονο. Για παράδειγμα η διασταυρωση των εττερόζυγων χαρακτηριστικών μίας μύγας οπού Φ=κανονικά φτερά και φ=μικρά φτερά τοτε η γονοτυπική αναλογία είναι 50% το ίδιο και η φαινοτυπική.