Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Δήμος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο Δήμος είναι μία διοικητική οντότητα, στοιχειώδης μονάδα της τοπικής αυτοδιοίκησης και αποτελεί μαζί με την κοινότητα τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Αποτελείται από μία σαφώς καθορισμένη περιοχή και τον πληθυσμό της και συνήθως αναφέρεται σε μία πόλη, σε κωμόπολη, σε χωριό ή σε μία μικρή ομαδοποίησή τους.

Σε μερικές χώρες, ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης αναφέρεται αδιακρίτως ως "κοινότητα" (π.χ. Γαλλική commune, Ιταλική comune, Γερμανική Gemeinde/Kommune). Ο όρος προέρχεται από τη μεσαιωνική κοινότητα.

Δήμοι στην Ελλάδα

Οι Δήμοι στην Ελλάδα είναι μορφή διακυβέρνησης που έχει μεγάλη προϊστορία, καθώς υπήρχε ήδη από τα κλασικά χρόνια. Μετά την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους, το 1832, συγκροτήθηκαν Δήμοι σε σημαντικά αστικά κέντρα, που τροποποιήθηκαν με διατάγματα του 1923. Η κατάσταση έμεινε στάσιμη ως το 1997 και την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστρια (Ν. 2539/97), που προέβλεπε τη συνένωση ή συγχώνευση Κοινοτήτων για τη δημιουργία Δήμων, με λίγες εξαιρέσεις που παρέμειναν αυτόνομες Κοινότητες. Οι περισσότερες από αυτές απορροφήθηκαν από τους όμορους Δήμους τους στη δεύτερη φάση του Σχεδίου, ενώ μια τρίτη φάση προέβλεπε τη συνένωση των Δήμων σε Συμπολιτείες, όμως η υλοποίησή της δεν έχει αρχίσει.

Η λειτουργία των Δήμων και Κοινοτήτων στην Ελλάδα ρυθμίζεται από τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα.

Όργανα

Τα όργανα τα αρμόδια για να παίρνουν αποφάσεις για τις λειτουργίες του Δήμου και των υπηρεσιών του είναι:

 • ο Δήμαρχος, σε συνεννόηση με το Δημοτικό Συμβούλιο, του οποίου τη γνωμοδότηση μπορεί ωστόσο να παρακάμψει.
 • το Δημοτικό Συμβούλιο, που αποτελείται συνήθως από 15-30 έδρες (ανάλογα με τον πληθυσμό του Δήμου). Σε αυτό μετέχουν εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και Πάρεδροι. Η κατανομή των εδρών γίνεται ανάλογα με το ποσοστό που συγκεντρώνει κάθε παράταξη στις εκλογές. Για τις περισσότερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου απαιτείται απλή πλειοψηφία, εκτός από εκείνες που έχουν να κάνουν με σημαντικά θέματα, οικονομικής συνήθως φύσης.
 • Η Δημαρχιακή Επιτροπή, πενταμελές αποφασιστικό όργανο διοίκησης,στο οποίο μετέχουν και δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης.
 • Τα Διαμερισματικά Συμβούλια, που έχουν θεσπιστεί σε δήμους με περισσότερους από εκατό χιλιάδες κατοίκους.
 • το Τοπικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από λιγότερες έδρες (συνήθως 5-10) και έχει σαν χώρο ευθύνης του το Τοπικό Διαμέρισμα, πρώην Δημοτικό Διαμέρισμα (ένα ή δυο χωριά του Δήμου ή ένα συγκεκριμένο κομμάτι μιας πόλης). Ουσιαστικός ρόλος του είναι η επισήμανση των προβλημάτων του Διαμερίσματος στο Δημοτικό Συμβούλιο και η συμβουλευτική δράση για την επίλυσή τους.
 • Η διαχείριση των Εταιριών του Δήμου γίνεται σε πρώτο επίπεδο από Διευθυντή και Διοικητικό Συμβούλιο, διορισμένους από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Τέλος ρόλο στις αποφάσεις που θα πάρει ο Δήμος για κάποιο θέμα μπορούν να παίξουν και διάφορες επιτροπές, κατοίκων, πολιτιστικές κλπ.

Δημοτικές Επιχειρήσεις

Η εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστρια έδωσε τη δυνατότητα στους Δήμους να ιδρύουν Δημοτικές Επιχειρήσεις, που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Διευθύνονται από Πρόεδρο και Διοικητικό Συμβούλιο διορισμένους από το Δημοτικό Συμβούλιο, και λογοδοτούν για την οικονομική τους κατάσταση στο Δήμο, ενώ προβλέπεται να ελέγχονται και από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν κάποια μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ενώ θέσεις μπορούν να καταλάβουν και υπάλληλοι του Δήμου καθώς και πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας που έχουν σχέση με το αντικείμενο της Εταιρίας.

Μερικές από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις που οι περισσότεροι Δήμοι διαθέτουν είναι:

 • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης, που έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου, για τα σχετικά έργα καθώς και την έκδοση και είσπραξη των λογαριασμών.
 • Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης που σαν αντικείμενο έχει την πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου μέσω της διοργάνωσης διάφορων εκδηλώσεων (φεστιβάλ κλπ) και της αρωγής σε πολιτιστικές ομάδες που δρουν στο Δήμο.
 • Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση που σκοπεύει στο να παίρνει γενικές πρωτοβουλίες για την πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του Δήμου. Μερικές φορές περιλαμβάνει τις υπόλοιπες Δημοτικές Επιχειρήσεις.
 • Κατασκευαστική Δημοτική Επιχείρηση, που αναλαμβάνει τεχνικά έργα από το Δήμο.
 • Τέλος μπορεί κάθε Δήμος να ιδρύσει και άλλες μορφές Δημοτικών Επιχειρήσεων που έχουν να κάνουν με κάποια ειδικότερη δράση (για παράδειγμα εκμετάλλευση ενός συγκεκριμένου σημείου τουριστικού ενδιαφέροντος κλπ).