Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Γραμμοδαισία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Ιχθείς

Στην Αστρονομία ονομάζεται Γραμμοδαισία (ή Γραμμοδεσία) η με νοητές γραμμές, (ευθείες ή τόξα - καμπύλες), σύνδεση των λαμπρότερων αστέρων έτσι ώστε να απεικονίζεται ο σχηματιζόμενος από αυτούς αστερισμός, στους αστρονομικούς χάρτες.

Η Γραμμοδαισία κρίνεται χρησιμότατη περισσότερο για την ευχερή αναγνώριση τόσο των αστερισμών όσο και των αστέρων τους.

Δεξιά παράδειγμα γραμμοδαισίας των λαμπρότερων αστέρων του αστερισμού των Ιχθύων.