Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Γλυκοζαμινογλυκάνες

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Οι γλυκοζαμινογλυκάνες είναι πολυσακχαριτικές αλυσίδες που συνήθως αποτελούνται από επαναλαμβανόμενες δισακχαριτικές μονάδες. Βρίσκονται στην εξωτερική επιφάνεια ζωικών κυττάρων καθώς και στην εξωκυτταρική ουσία.

Δομή

Οι γλυκοζαμινογλυκάνες που αποτελούνται από επαναλαμβανόμενες δισακχαριτικές μονάδες περιέχουν τουλάχιστον ένα σάκχαρο με αρνητικά φορτισμένη καρβοξυλική ή θειική ομάδα καθώς επίσης και ένα αμινοσάκχαρο το οποίο μπορεί να είναι γλυκοζαμίνη ή γαλακτοζαμίνη.

Βιβλιογραφία

  • Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer, Βιοχημεία, τόμος Ι, (μτφρ Α. Αλετράς, Θ. Βαλκανά, Δ. Δραΐνας, Κ. Δραΐνας, Η. Κούβελας, Γ. Κ. Παπαδόπουλος, Μ. Φράγκου-Λαζαρίδη) Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2005, ISBN 960-524-190-0.