Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Γιγαντιαία δομή

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Γιγαντιαία δομή ονομάζεται η χημική ουσία που συγκροτείται από ένα πλέγμα ατόμων.

Πολλοί κρύσταλλοι αποτελούν γιγαντιαίες δομές. Για παράδειγμα τα ιόντα νατρίου και χλωρίου στο αλάτι (χλωριούχο νάτριο) συνδέονται σε ένα τεράστιο πλέγμα που σχηματίζει αυτό τούτο τον κρύσταλλο. Αποτελούν δε γιγαντιαία "ιονική" δομή.

Αντίθετα το διαμάντι που αποτελείται από άτομα άνθρακα είναι συνδεδεμένα με ομοιοπολικούς δεσμούς. Στη περίππτωση αυτή όμως πρόκειται για γιγαντιαία "ομοιοπολική" δομή.

Επίσης τα πλαστικά συγκροτούνται από μακρομόρια (πολύ μεγάλα μόρια) καθένα από τα οποία περιέχει χιλιάδες άτομα, δημιουργώντας έτσι γιγαντιαία "μακρομοριακή" δομή.

  • Συνεπώς οι γιγαντιαίες δομές μπορεί να είναι "ομοιοπολικές", "ετεροπολικές" ή "μακρομοριακές".