Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Γεωχημεία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Γεωχημεία ως επιστήμη αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο της Χημείας με κύριο αντικείμενο τη μελέτη της χημικής σύστασης του πλανήτη μας.

Οι Γεωχημικοί ερευνούν τα διάφορα ορυκτά που απαντώνται στα διάφορα πετρώματα της Γης και προσπαθούν ν΄ ανακαλύψουν κάθε φορά τον τρόπο σχηματισμού τους. Οι μελέτες και τα πορίσματα αυτών αποτελούν ιδιαίτερη βοήθεια στην έρευνα άλλων συναφών επιστημών ιδίως της Γεωλογίας.