Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Γαλαξιακό σύστημα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Παρατηρώντας τους Γαλαξίες διαπιστώνεται ότι αυτοί δεν είναι διεσπαρμένοι στο Σύμπαν κατά τρόπο ομοιόμορφο δηλαδή:
Α) Υπάρχουν Γαλαξίες εντελώς μεμονωμένοι που δεν φαίνεται να έχουν μεταξύ τους ούτε δεσμό κοινής καταγωγής αλλά ούτε και κάποια αμοιβαία εξάρτηση. Οι αποστάσεις δε αυτών είναι τόσο μεγάλες που οι γειτονικοί τους απέχουν πολλά εκατομμύρια ε.φ. μεταξύ τους.

Οι Γαλαξίες αυτοί ονομάζονται συνήθως απλοί και αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο αριθμό των γνωστών γαλαξιών.

Β) Οι υπόλοιποι γαλαξίες κατανέμονται στα καλούμενα γαλαξιακά συστήματα. Πρώτο τέτοιο σύστημα (αξιόλογο σε ποσοστό) είναι τα καλούμενα ζεύγη γαλαξιών. Οι δύο Γαλαξίες στο καθένα ζεύγος βρίσκονται σχετικά πολύ κοντά μεταξύ τους σε μια απόσταση της τάξεως των 5Χ105 έως 2Χ106 ε.φ.
Ένα άλλο ποσοστό Γαλαξιών αποτελούν τα συστήματα τα τριπλά. Τριπλά λέγονται από την σχετική συνύπαρξη τριών Γαλαξιών εγγύτατα μεταξύ τους και τέλος τα πολλαπλά συστήματα στα οποία συνυπάρχουν περισσότερα των τριών.

Εκτός όμως από τα ολιγομελή αυτά συστήματα υπάρχουν και άλλα περισσότερο πολυμελή που ονομάζονται ομάδες γαλαξιών αλλά και ακόμη πολύ περισσότερο πολυμελή στα οποία παρατηρούνται εκατοντάδες Γαλαξιών που καλούνται σμήνη γαλαξιών.