Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Βυζαντινό Λεξικό της Οξφόρδης

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το Βυζαντινό Λεξικό της Οξφόρδης (Oxford Dictionary of Byzantium), το οποίο είναι γνωστό με τη σύντμηση ODB είναι ένα τρίτομο έργο που εξεδόθη από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις της Οξφόρδης (Oxford University Press). Περιέχει ένα σημαντικό αριθμό λημμάτων για θέματα αφορώντα τη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Το έργο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Καζντάν. Το έργο το οποίο ήταν προϊόν της έμπνευσής του ολοκληρώθηκε μετά το θάνατό του. Όμως πριν πεθάνει είχε ήδη αφήσει έναν μεγάλο αριθμό άρθρων, τα οποία φέρονται υπογεγραμμένα από τον Α.Κ. Το έργο αυτό θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα του είδους του και αυτό με τη μεγαλύτερη διάδοση, σημείο αναφορά σε όλες τις σχετικές με το Βυζάντιο μελέτες που γράφτηκαν μετά τη έκδοσή του το 1991. Καλύπτει με αναφορές και αυτοτελή λήμματα ό,τι αφορά την ιστορία του Βυζαντίου και των λαών που εμφανίσθηκαν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο στην ιστορία του.