Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Βούλγαροι

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Οι Βούλγαροι (βουλγαρικά: българи) είναι ένα σλαβικό έθνος της νότιας Βαλκανικής και μιλούν τη βουλγαρική γλώσσα. Η πλειοψηφία τους κατοικεί στη Βουλγαρία ενώ αρκετοί άλλοι, ως μειονότητες ή μετανάστες, σε διάφορες άλλες χώρες.

Πίνακας περιεχομένων

Οι πρωτοβούλγαροι

Η αρχαία πατρίδα των Βουλγάρων, στο Ινδοκούς και Παμίρ, σύμφωνα με χάρτη της Κεντρικής Ασίας, από τον αρμενικό γεωγραφικό Άτλαντα ‘Ashharatsuyts’ (5ος-7ος αιώνας), σε ανασχεδιασμό του ακαδημαϊκού S.T. Eremian.
Η αρχαία πατρίδα των Βουλγάρων, στο Ινδοκούς και Παμίρ, σύμφωνα με χάρτη της Κεντρικής Ασίας, από τον αρμενικό γεωγραφικό Άτλαντα ‘Ashharatsuyts’ (5ος-7ος αιώνας), σε ανασχεδιασμό του ακαδημαϊκού S.T. Eremian.

Για τους προγόνους των βουλγάρων, τους «πρωτοβουλγάρους», δεν έχουμε ίδιες καταγραφές. Ό,τι γνωρίζουμε προκύπτει από τη συγκριτική μελέτη βυζαντινών, αραβικών, περσικών, ινδικών και ρωσικών πηγών της εποχής ή από ανασκαφές.

  • Κατά την κυρίαρχη θεωρία πρόκειται για τουρκικό νομαδικό φύλο καταγόμενο από την κεντρική Ασία, το οποίο μιλούσε μία αρχαία τουρκική γλώσσα, πρόγονο της σημερινής τσουβασικής, και σταδιακά μεταξύ 2ου - 4ου αιώνα μ.Χ. εγκαταστάθηκε στη στέπα βορείως της Αζοφικής Θάλασσας. Η τουρανική καταγωγή των πρωτοβουλγάρων επιβεβαιώνεται από το όνομά τους («bulģa» που σημαίνει «ανακατεύω»), τους τίτλους της ιεραρχίας τους (όπως διασώζονται σε ελάχιστες επιγραφές), τη θρησκεία τους (σαμανιστική με ανώτατο ον τον Τένγκρι), το ημερολόγιό τους (δωδεκαετές), που είναι ίδια με αυτά των άλλων τουρκικών και μογγολικών φύλων της εποχής.
  • Σύμφωνα με μία νεότερη άποψη η γλώσσα τους δεν ήταν τουρκική αλλά ιρανική, συνεπώς και οι ίδιοι ήταν ινδοευρωπαϊκής καταγωγής, ενώ η ύπαρξη τόσων τουρκικών στοιχείων στον πολιτισμό τους αιτιολογείται από την επιρροή των Ούνων και των άλλων τουρανικών φύλων της περιοχής. Πάντως αυτή η θεωρία είναι δημοφιλής σχεδόν αποκλειστικά στη σύγχρονη Βουλγαρία.

Εγκατάλειψη της Αζοφικής

Όποια κι αν είναι η προέλευσή τους, είναι σίγουρο πως οι βούλγαροι εγκατέλειψαν τα αζοφικά παράλια (τη Μεγάλη Αρχαία Βουλγαρία των βυζαντινών) γύρω στο 660 υπό την απειλή των Χαζάρων. Χωρισμένοι σε τέσσερις βασικές ορδές υπό την ηγεσία των πριγκίπων τους, κινήθηκαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις:

  • Ο Χαν Κοτράγκ κινήθηκε προς τα ΒΑ, μέχρι που έφθασε στα νότια Ουράλια. Εκεί οι βούλγαροι αναμίχθηκαν με ντόπιους πληθυσμούς και στα τέλη του 9ου αι. δημιούργησαν τη Βουλγαρία του Βόλγα, ένα κράτος που δέσποσε στο Μέσο Βόλγα ως το 1236. Απόγονοί τους είναι σήμερα ένα τμήμα των τατάρων.
  • Ο Χαν Ασπαρούχ (ή Ισπερίχ) πέρασε το Δούναβη, κατέλαβε τη ΒΑ Βαλκανική και ίδρυσε το «Πρώτο Βουλγάρικο Βασίλειο» (680-1).
  • Ο Χαν Κουμπέρ μετά από περιπλανήσεις κατέληξε στην Πελαγονία (οι σημερινές περιοχές της Φλώρινας, του Περλεπέ και της Μπίτολα). Οι απόγονοί του ενσωματώθηκαν στο Πρώτο Βουλγάρικο Βασίλειο τον 9ο αιώνα.
  • Ο Χαν Αλτσέκ (ή Αλτσικούρς) είχε εγκαταλείψει νωρίτερα τη στέπα για τη Βαυαρία. Αρχικά ο φράγκος ηγεμόνας Δαγοβέρτος του παραχώρησε γη για να εγκατασταθεί με το λαό του, αλλά στη συνέχεια διέταξε τη σφαγή τους. Από τα 9.000 άτομα επεβίωσαν μόνο 700 που διέφυγαν στην Ιταλία, όπου έλαβαν άδεια να εγκατασταθούν στην περιοχή της Ραβένας.

Γένεση του σύγχρονου βουλγαρικού έθνους

Οι σύγχρονοι βούλγαροι προέκυψαν από την ανάμιξη της ορδής του Ασπαρούχ (και δευτερευόντως του Κουμπέρ) με σλαβικές φυλές που είχαν εγκατασταθεί στα ανατολικά Βαλκάνια έναν αιώνα νωρίτερα. Οι λαοί αυτοί, απορροφώντας και διάφορα άλλα αυτόχθονα φύλα της περιοχής (Θράκες, Δάκες, Γέτες), διαμόρφωσαν το βουλγαρικό έθνος, το οποίο είχε περισσότερα σλαβικά χαρακτηριστικά - οι τελευταίοι ήταν περισσότεροι και αυξήθηκαν δυσανάλογα, αφομοιώνοντας γλωσσικά και πολιτιστικά τους βουλγάρους, οι οποίοι όμως έδωσαν το όνομά τους στο νέο αυτό έθνος.

Επίσης μέσα στο νέο βουλγαρικό έθνος αφομοιώθηκαν και άλλα φύλα της περιοχής (Κουμάνοι, Πεσενέγοι, Βλάχοι και Άβαροι), με εξαίρεση έναν αριθμό Βλάχων που διατηρούν την ιδιαίτερη κουλτούρα τους. Αργότερα αφομοιώνονται με επιμειξίες και διάφορες μειονότητες μέσα στη Βουλγαρία, όπως Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένιοι και Ρομά.

Οι Βούλγαροι ήρθαν σε σύγκρουση πολλές φορές με την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ενώ κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας εξαπλώθηκαν μαζί με άλλους γειτονικούς σλαβικούς λαούς και σε γύρω περιοχές όπως στην Μακεδονία και την Θράκη, αφήνοντας πολλά σλαβικά τοπωνύμια.

Πληθυσμός

Ο μεγαλύτερος αριθμός βουλγάρων ζει στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας. Σημαντικές μειονότητες υπάρχουν στην Ουκρανία και τη Μολδαβία, ενώ μικρότερες στη Ρουμανία, τη Σερβία, την Ελλάδα, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Αλβανία και την Ουγγαρία.

Πολλοί Βούλγαροι ανήκουν στη διασπορά και ζουν σε αρκετές χώρες ως μετανάστες. Η παλιά μετανάστευση, δηλαδή πριν το 1989, είχε σαν αποτέλεσμα περίπου 160.000 οικονομικοί μετανάστες και μερικές δεκάδες χιλιάδες πολιτικοί πρόσφυγες να κατευθυνθούν προς τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αργεντινή και τη Γερμανία.

Το νεότερο κύμα μετανάστευσης 700.000 περίπου ατόμων μπορεί να διακριθεί σε δύο υποπεριόδους:

Μετακινήσεις σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία συνεχίσθηκαν μέχρι και τις αρχές του 21ου αιώνα. Στις ΗΠΑ οι περισσότεροι ζουν στο Σικάγο, τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, ενώ η πολιτεία με τον μεγαλύτερο αριθμό πολιτών βουλγαρικής καταγωγής είναι η Καλιφόρνια.

Οι πόλεις με το μεγαλύτερο βουλγαρικό πληθυσμό είναι η Σόφια (1.124.240), η Φιλιππούπολη (621.338) και η Βάρνα (393.884)[1], ενώ το σύνολο των Βούλγαρων όλου του κόσμου ανέρχεται στα 7,5 εκατομμύρια περίπου.

Πολιτισμός

Γλώσσα

Κύριο άρθρο: Βουλγαρική γλώσσα

Η βουλγαρική γράφεται στο κυριλλικό αλφάβητο. Ανήκει στις νοτιοσλαβικές γλώσσες και συγγενεύει με τη σερβοκροατική - επίσης είναι συγγενής με τη ρωσική λόγω της επίδρασης τόσο της ρωσικής στη σύγχρονη βουλγαρική, όσο και της παλαιάς βουλγαρικής στη διαμόρφωση της παλαιάς ρωσικής. Αν και γενικότερα συγγενική με τις ανατολικές και δυτικές σλαβικές γλώσσες, η βουλγαρική διακρίνεται από σχέση αμοιβαίας κατανόησης μόνο με τη σερβοκροατική.

Επιπλέον ως μέλος του βαλκανικού γλωσσικού δεσμού έχει δεχθεί σημαντική επίδραση από την ελληνική γλώσσα (τη μεσαιωνική και την νέα ελληνική) και σε μικρότερο βαθμό από την αλβανική, τη ρουμανική και την τουρκική. Τέλος έχει δανειστεί λέξεις από τη γαλλική και τη γερμανική.

Πολλοί γλωσσολόγοι, Βούλγαροι αλλά και άλλοι, θεωρούν την σλαβομακεδονική γλώσσα (η οποία καθιερώθηκε σαν επίσημη το 1944) ως διάλεκτο της βουλγαρικής.

Θρησκεία

Η συντριπτική πλειοψηφία των βουλγάρων (82,6%) είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, πιστοί στην Εκκλησία της Βουλγαρίας. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό καθολικών που αριθμεί περίπου 50.000. Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας πολλοί βούλγαροι ασπάστηκαν το μουσουλμανισμό με αποτέλεσμα σήμερα να αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη θρησκευτική ομάδα στο βουλγαρικό έθνος, η οποία φτάνει τις 131.000 μέσα στην Βουλγαρία. Τέλος υπάρχει μικρός αριθμός προτεσταντών, περίπου 25.000 σύμφωνα με την βουλγαρική απογραφή του 2001.

Παραπομπές

  1. Απογραφή της Βουλγαρίας, 2001 (αγγλικά)

Δείτε επίσης