Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Βιοδηλωτικά ίχνη

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Βιοδηλωτικά ίχνη λέγονται τα ίχνη που αφήνουν οι οργανισμοί πάνω στα πετρώματα. Είναι ενδείξεις ζωής των οργανισμών που δίνουν στοιχεία για αυτούς σαν να είναι τα ίδια τα απολιθώματά τους. Τα βιοδηλωτικά ίχνη μελετά ένας ιδιαίτερος κλάδος της παλαιοντολογίας, η Παλαιοϊχνολογία.

Τα βιοδηλωτικά ίχνη διακρίνονται στα ίχνη:

  • ακινησίας (π.χ. εσωτερικά ή εξωτερικά),
  • κινήσεως (π.χ. ερπυσμός, βάδιση),
  • διατροφής (π.χ. χαραγές στα οστά φυτοφάγων θηλαστικών από σαρκοφάγα),
  • κατοικίας (π.χ. σωλήνες σκωλήκων, φωλιές),
  • βιοαντίδρασης (π.χ. συμβίωση, παρασιτισμός), και
  • αναπαραγωγής και ανάπτυξης (π.χ. αυγά, προνυμφικές μορφές, σπόρια, κόκκοι γύρεως).