Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Βιοανατροφοδότηση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Αυτό το άρθρο είναι ορφανό καθώς λίγα ή και καθόλου άρθρα συνδέουν σε αυτό.

Παρακαλούμε βοηθήστε βάζοντας συνδέσμους προς αυτό σε άρθρα για σχετικά θέματα. (Ιανουαρίου 2008)

Βιοανατροφοδότηση ονομάζεται στην Ψυχολογία μία μέθοδος Ψυχοθεραπείας ,αλλά και γενικότερα μία μέθοδος θεραπείας διάφορων παθήσεων. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου αυτής πραγματοποιούνται μετρήσεις διάφορων μεγεθών της φυσιολογίας του υποκειμένου (πίεση, καρδιακοί παλμοί, θερμοκρασία κ.ά.), αναλύονται τα δεδομένα, και στη συνέχεια το υποκείμενο ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των μετρήσεων (π.χ. μέσω κάποιου χαρακτηριστικού ήχου), ώστε να μπορέσει να επιδράσει στη φυσιολογία του. Μετά από εξάσκηση το υποκείμενο εκπαιδεύεται στο να προκαλεί εκούσιες μεταβολές σε πλευρές της λειτουργίας του οργανισμού, όπως η αρτηριακή πίεση ή οι καρδιακοί παλμοί, ή καταφέρνει να αντιμετωπίζει χωρίς φάρμακα ελαφρείς πόνους κ.ά..

Η Βιοανατροφοδότηση σαν μέθοδος υπήρξε στο παρελθόν αρκετά αμφιλεγόμενη. Σήμερα η πλειοψηφία των επιστημόνων αποδέχεται την αποτελεσματικότητα και το επιστημονικό της υπόβαθρο.