Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Αστρονομική σταθερά

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Μια αστρονομική σταθερά είναι μία σταθερά που χρησιμοποιείται στην Αστρονομία. Οι αστρονομικές σταθερές περιλαμβάνουν «φυσικές» μονάδες αστρονομικών αποστάσεων (όπως η αστρονομική μονάδα, το έτος φωτός και το παρσέκ), «φυσικές» μονάδες χρόνου (το αστρικό έτος, το τροπικό έτος, η αστρική ημέρα), και διάφορες τιμές μαζών κλπ. (π.χ. η μάζα και η μέση ακτίνα της Γης, και η μάζα, η ακτίνα και η λαμπρότητα του Ηλίου). Οι αστρονομικές σταθερές μπορεί επίσης να συμπεριλαμβάνουν και γνήσιες φυσικές σταθερές, όπως είναι η ταχύτητα του φωτός (c), η σταθερά της παγκόσμιας έλξεως (G), ακόμα και η σταθερά του Πλανκ (h).

Εξωτερικοί σύνδεσμοι