Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Αστρονομική μονάδα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Αστρονομική Μονάδα (α.μ.) είναι μονάδα μέτρησης αποστάσεων. Ορίζεται σαν η μέση απόσταση της Γης από τον Ήλιο. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση αποστάσεων μέσα στο Ηλιακό Σύστημα (π.χ. της απόστασης κάποιου σώματος από τον Ήλιο). Η τιμή της είναι 149 597 870 691 ± 30 μέτρα (δηλαδή περίπου 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα ή 93 εκατομμύρια μίλια). Το διεθνές σύμβολό της είναι το AU (από το αγγλικό Astronomical Unit) και στην ελληνική α.μ.

Πίνακας περιεχομένων

Ορισμοί

Η απόσταση ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο δεν είναι σταθερή, καθώς η τροχιά της Γης δεν είναι κυκλική αλλά έλλλειψη. Για το λόγο αυτό σαν Αστρονομική Μονάδα θεωρείται η μέση απόσταση. Αρχικά είχε οριστεί σαν το μισό του μήκους του μεγάλου άξονα της έλλειψης αυτής. Ένας αυστηρότερος ορισμός, που καθιερώθηκε από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση το 1976, ορίζει την Αστρονομική Μονάδα σαν την απόσταση από τον Ήλιο όπου ένα σωματίδιο αμελητέας μάζας, σε κυκλική τοχιά γύρω από αυτόν και χωρίς να δέχεται επίδραση εξωτερικών δυνάμεων, θα είχε περίοδο 365,2568983 ημερών (Γκαουσιανό Έτος). Ακόμα πιο αυστηρά η AU ορίζεται σαν την απόσταση στην οποία η ηλιοκεντρική βαρυτική σταθερά είναι ίση με (0,017 202 098 95)² AU³/d².

Η απόσταση Γης-Ήλιου

Η πρώτη μέτρηση της απόστασης αυτής έγινε από τον Ερατοσθένη το 200 π.Χ. Μελετώντας τις εκλείψεις της Σελήνης εκτίμησε την απόσταση από τον Ήλιο στα 804 εκατομμύρια στάδια, δηλαδή περίπου 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα, τιμή πολύ κοντά στην πραγματική. Η πρώτη εκτίμηση της τιμής της στους νεότερους χρόνους έγινε από τον Ρισέ και τον Κασσίνι το 1672, με βάση τη μελέτη της παράλλαξης του Άρη από δυο διαφορετικές τοποθεσίες πάνω στη Γη. Το δικό τους αποτέλεσμα ήταν γύρω στα 140 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Πιο ακριβείς μετρήσεις έγιναν από τον Έντμουντ Χάλλεϋ, που μελέτησε τις διελεύσεις της Αφροδίτης μπροστά από τον Ήλιο, και τον Νιούκομπ που βασίστηκε στην παράλλαξη του Ήλιου.

Μερικές χαρακτηριστικές αποστάσεις σε AU

Αποστάσεις πλανητών από τον Ήλιο:

Άλλες αποστάσεις:

 • Η Σελήνη απέχει 0,0026 ± 0,0001 AU απ' τη Γη.
 • Ο Βόγιατζερ 1 το Φλεβάρη του 2005 απείχε 94 AU από τον Ήλιο.
 • Η διάμετρος του Ηλιακού Συστήματος, μαζί με το Νέφος του Όορτ, είναι περίπου 105 AU.
 • Ο Εγγύτατος Κενταύρου (το κοντινότερο σε μας αστέρι) απέχει από τον Ήλιο περίπου 268 000 AU.
 • Η απόσταση από τον Ήλιο ως το κέντρο του Γαλαξία μας είναι περίπου 1,7 δισεκατομμύρια AU.

Ισοδυναμίες

 • 1 AU = 149 597 870,691 ± 0,030 χιλιόμετρα ≈ 92 955 807 μίλια ≈ 8,317 λεπτά φωτός ≈ 499 δευτερόλεπτα φωτός.
 • 1 δευτερόλεπτο φωτός ≈ 0,002 AU.
 • 1 λεπτό φωτός ≈ 0,120 AU.
 • 1 ώρα φωτός ≈ 7,214 AU.
 • 1 ημέρα φωτός ≈ 173 AU.
 • 1 έτος φωτός ≈ 63 241 AU.
 • 1 παρσέκ ≈ 206 265 AU.

Σημειώσεις

Ο Ήλιος χάνει σιγά-σιγά μάζα καθώς ακτινοβολεί ενέργεια, κι έτσι η περίοδος ενός σώματος σε τροχιά γύρω από αυτόν μεγαλώνει ανεπαίσθητα. Έτσι η Αστρονομική Μονάδα (με βάση τον ορισμό της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης) μικραίνει περίπου κατά ένα εκατοστό το χρόνο.

Δείτε επίσης

Το περιεχόμενο του άρθρου βασίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της Αγγλόγλωσσης Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL. (ιστορικό/συντάκτες).