Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Αστρονομικές εφημερίδες

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Αστρονομικές εφημερίδες χαρακτηρίζονται βιβλία που εκδίδονται κατ΄ έτος από διάφορα αστεροσκοπεία και περιλαμβάνουν προβλέψεις αστρονομικών φαινομένων, θέσεις ουρανίων σωμάτων κατά ημερομηνία και χρόνο 24ώρου καθώς και άλλες πληροφορίες αστρονομικών παρατηρήσεων.

Αυτές οι ετήσιες εκδόσεις αποτελούν και "ναυτιλιακά βοηθήματα" στον καθορισμό του στίγματος του πλοίου όταν διενεργείται αστρονομική ναυτιλία.