Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Αστρική ωρική γωνία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Αστρική ωρική γωνία είναι μία από τις Ισημερινές συντεταγμένες που φέρει διεθνές σύμβολο S.H.A. (Sidereal Hour Angle), προφερόμενο Ες-έιτς-έι. Η SHA επέχει θέση ουράνιου μήκους σε αντιστοιχία με το (γήινο) γεωγραφικό μήκος, και αποτελεί τόξο του ουράνιου ισημερινού εκ του εαρινού σημείου γ μέχρι τον ωρικό κύκλο του αστέρα, μετρούμενο ολοκυκλικά, δηλαδή από 0° - 360° και κατά την ανάδρομο φορά.
Ο ωρικός κύκλος του γ (εαρινού σημείου) επέχει θέση γήινου μεσημβρινού του Γκρήνουιτς, ενώ η SHA αντιπροσωπεύει μήκος δυτικής έννοιας. Το υπόλοιπο των 360° τόξο μετρούμενο όμως κατά την ορθή φορά αντιπροσωπεύει την ορθή αναφορά (R.Α.) [Right Ascention] του αστέρος, η οποία και μετριέται από 0΄ - 24 ώρες. Η ορθή αναφορά (R.Α.) αστέρος χρησιμοποιείται κυρίως από τους Αστρονόμους.