Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Αρχαιοβοτανική

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Αρχαιοβοτανική είναι ο κλαδος της Αρχαιοβιολογίας που ασχολείται με τη μελέτη των φυτών, των σπόρων και των καρπών (μακροφυτικά κατάλοιπα), του ξυλάνθρακα (ανθρακολογία) της γύρης (παλυνολογίας) που έχουν διατηρηθεί σε αρχαιολογικά ιζήματα σε μορφή απολιθωμάτων με σκοπό την ανασύσταση του παλαιοπεριβάλλοντος και της παλαιοοικονομίας των κατοίκων μιας περιοχής.

Μέσα στο γνωστικό πεδίο της αρχαιοβοτανικής περιλαμβάνεται και η ανάλυση φυτολίθων, κοπρολίθων, διατόμων και οργανικών καταλοίπων από αγγεία.