Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Αριθμοδείκτης

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Αριθμοδείκτης (αγγλ. ratio) είναι τα μέσο με τα οποίο γίνεται η αναγωγή των οικονομικών μεγεθών σε τιμές του ιδίου έτους, το οποίο καλείται έτος βάσης. Οι αριθμοδεικτες μεταφέρονται στην κλίμακα του εκατό. Η τιμή του εκατό αντιστοιχεί στο επίπεδο τιμών του έτους βάσης. Οι πιο γνωστοί αριθμοδεικτες είναι ο δείκτης τιμών καταναλωτή ή τιμάριθμος και ο αποπληθωριστής του Α.Ε.Π.- Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.