Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Απόκλιση αστέρος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Απόκλιση αστέρος (Declination), είναι η μία από τις δύο ισημερινές συντεταγμένες με τις οποίες και προσδιορίζονται οι θέσεις (ίχνη) των αστέρων στην ουράνια σφαίρα.

Η απόκλιση αστέρος ή κλίση αστέρος, (δ ή dec.) είναι η γωνιώδης απόσταση του ίχνους του (θέση του κατά την παρατήρηση) από τον ουράνιο ισημερινό, είναι δε η αντίστοιχη (στην ουράνια σφαίρα) του γήινου γεωγραφικού πλάτους και αποτελεί τόξο του ωρικού κύκλου του αστέρος από τον ουράνιο ισημερινό μέχρι το ίχνος του αστέρα. Η απόκλιση μετριέται από 0° - 90° Β ή Ν (N/S) και είναι θετική όταν ο αστέρας βρίσκεται στο βόρειο ουράνιο πόλο και αρνητική όταν αυτός βρίσκεται στο νότιο ουράνιο πόλο.

Το συμπλήρωμα της απόκλισης ονομάζεται πολική απόσταση (Polar distance) και συμβολίζεται με τα λατινικά γράμματα ΡD, ενώ στην ελληνική βιβλιογραφία συμβολίζεται συνήθως με το γράμμα Ρ. Η πολική απόσταση αναφέρεται εκ του άνω Πόλου ή κάτω Πόλου του παρατηρητή (Βόρειο Ουράνιο Πόλο ή Νότιο Ουράνιο Πόλο αντίστοιχα) και εκφράζεται από τη σχέση: Ρ = 90° ± δ, όπου (+) για φ (πλάτος) και δ ετερώνυμα και ( - ) για φ και δ ομώνυμα.