Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Αναμιξιμότητα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Με τον χημικό όρο αναμιξιμότητα χαρακτηρίζεται η ικανότητα μιας αέριας ή υγρής χημικής ουσίας ν΄ αναμιχθεί μέσα σε άλλη επίσης αέρια ή υγρή αντίστοιχα. Με κριτήριο αυτή την ικανότητα τα αέρια και τα υγρά, δηλαδή τα ρευστά, διακρίνονται σε αναμίξιμα και σε μη αναμίξιμα.

Αν και έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι γενικά όλα τα αέρια είναι πλήρως αναμίξιμα μεταξύ τους και σε οποιαδήποτε αναλογία εντούτοις αυτό συμβαίνει μόνο υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης. Μετά από πειράματα αποδείχθηκε ότι πολλά αέρια ανόμια μεταξύ τους, από χημικής άποψης, κάτω από υψηλή πίεση συμπεριφέρονται ως "μερικώς αναμίξιμα", ενώ σε πολύ υψηλες πιέσεις η αναμιξιμότητά τους μειώνεται αισθητά, έτσι ώστε να χαρακτηρίζονται ως "μή αναμίξιμα" κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.
Τέτοια αέρια για παράδειγμα είναι το ήλιο και το ξένο όπου στους 20° C είναι πλήρως αναμίξιμα ενώ υπό πίεση 200 ατμοσφαιρών (Atm) κρίνονται ως μή αναμίξιμα.

Δείτε επίσης