Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Αμινοξύ

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Τα αμινοξέα είναι μόρια αποτελούμενα από ένα κεντρικό άτομο άνθρακα, που ονομάζεται α-άνθρακας, ενωμένο με μια αμινομάδα (ΝΗ3+), μια καρβοξυλομάδα (COO-)και μια πλευρική ομάδα η οποία είναι διαφορετική για κάθε αμινοξύ, συμβολίζεται με R και προσδίδει στο κάθε αμινοξύ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Πίνακας περιεχομένων

Πρωτεϊνικά αμινοξέα

Στα κύτταρα απαντώνται 20 είδη αμινοξέων τα οποία αποτελούν τους δομικούς λίθους των πρωτεϊνών ενώ ελεύθερα στη φύση υπάρχουν κι άλλα αμινοξέα. Η ισομορφή που συναντάται στα κύτταρα είναι αυτή των L-αμινοξέων και αντιστοιχεί σε S διαμόρφωση για τα περισσότερα αμινοξέα. Εξαίρεση αποτελούν η γλυκίνη (η οποία δεν είναι χειρόμορφη και δεν διαθέτει κατοπτρικό είδωλο) και η κυστεΐνη (που έχει διαμόρφωση R). Εντούτοις, και αυτά τα δύο αμινοξέα είναι L-αμινοξέα.

Τα 20 αμινοξέα που απαντώνται στα κύτταρα των ζώντων οργανισμών είναι:

 • Αλανίνη
 • Αργινίνη
 • Ασπαραγίνη
 • Ασπαραγινικό οξύ
 • Βαλίνη
 • Γλουταμίνη
 • Γλουταμινικό οξύ
 • Γλυκίνη
 • Θρεονίνη
 • Θρυπτοφάνη
 • Ισολευκίνη
 • Ιστιδίνη
 • Κυστεΐνη
 • Λευκίνη
 • Λυσίνη
 • Μεθειονίνη
 • Προλίνη
 • Σερίνη
 • Τυροσίνη
 • Φαινυλαλανίνη

Ομαδοποίηση αμινοξέων σύμφωνα με τις ιδιότητες των πλευρικών αλυσίδων τους

Αμινοξέα με αλειφατικές, μη πολικές πλευρικές αλυσίδες

Αλανίνη, Βαλίνη, Γλυκίνη, Ισολευκίνη, Λευκίνη, Μεθειονίνη, Προλίνη.

Αμινοξέα με αλειφατικές, πολικές πλευρικές αλυσίδες

Θρεονίνη, Σερίνη, Κυστεΐνη.