Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Αληθές ύψος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το Αληθές ύψος ουρανίου σώματος αποτελεί μια από τις δύο οριζόντιες συντεταγμένες δια των οποίων προσδιορίζονται ή θέση (το ίχνος) αυτού στην ουράνια σφαίρα, με βάση τον μαθηματικό ορίζοντα. Η άλλη οριζόντια συντεταγμένη είναι το Αληθές αζιμούθ.


Το Αληθές ύψος (Ηλ) [True Altitude] αποτελεί τόξο του κάθετου κύκλου από τον μαθηματικό ορίζοντα μέχρι το ίχνος του αστέρος ή άλλου ουράνιου σώματος. Αυτό μετριέται από 0° - 90° και είναι θετικό (+) για το παρατηρούμενο σώμα (αστέρα) του ορατού ημισφαιρίου, δηλαδή άνω του ορίζοντα) και αρνητικό (-) για εκείνα του αοράτου ημισφαιρίου (δηλαδή κάτωθεν του ορίζοντα).
Το συμπλήρωμα του ύψους αυτού ονομάζεται Ζενιθιακή απόσταση (Zenith distance) και συμβολίζεται με το λατινικό γράμμα Ζ. Έτσι οι σχέσεις είναι: Ζ + Ηλ = 90°, εξ αυτού ορίζονται

Ζ = 90° - Ηλ καθώς και Ηλ = 90° - Ζ.

Το Αληθές ύψος βρίσκεται από τον ναυτιλλόμενο με τον εξάντα.