Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Αληθές αζιμούθιο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το Αληθές αζιμούθ, (ή και Αζιμούθιο στην ελληνική γλώσσα), ουρανίου σώματος αποτελεί μια από τις δύο οριζόντιες συντεταγμένες δια των οποίων προσδιορίζονται ή θέση (το ίχνος) αυτού στην ουράνια σφαίρα, με βάση τον μαθηματικό ορίζοντα. Η άλλη οριζόντια συντεταγμένη είναι το αληθές ύψος.

Το αληθές αζιμούθ (Αζλ) [Azimuth] είναι τόξο του μαθηματικού ορίζοντα από τον Βορρά μέχρι τον κάθετο κύκλο του αστέρα. Το αληθές αζιμούθ αποτελεί την αντίστοιχη διόπτευση των ουρανίων σωμάτων και μετριέται είτε ολοκυκλικά, δηλαδή από 0° - 360°, είτε ημικυκλικά, δηλαδή από 0° - 180° από τον Β. ή Ν. ανάλογα του άνω Πόλου του παρατηρητή και εξ αυτού Α. ή Ζ (Δυσμάς). και τέλος τεταρτοκυκλικά (μόνο σε ειδικές περιπτώσεις), δηλαδή από 0° - 90° ομοίως εκ του Β. ή Ν. προς Α. ή Ζ.(Δυσμάς).

Το συπλήρωμα της τεταρτοκυκλικής τιμής του Αζιμούθ είναι τόξο του μαθηματικού ορίζοντα που περιλαμβάνεται μεταξύ του πρώτου καθέτου και του καθέτου κύκλου του αστέρος το οποίο και χαρακτηρίζεται εύρος αστέρος (Amplitude). Παλαιότερα χρησιμοποιούταν μόνο στη αστρονομική ναυτιλία αν και ορισμένοι ναυτιλιακοί πίνακες εξακολουθούν και σήμερα ακόμη να το παρέχουν.

Το Αζιμούθ,(διεθνής σήμερα όρος εκ της αραβικής), βρίσκεται από τον ναυτιλλόμενο με την διόπτρα.