Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Αλγεβρικός αριθμός

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ένας μιγαδικός αριθμός a θα καλείται αλγεβρικός αν είναι αλγεβρικό στοιχείο πάνω από το \mathbb{Q}, δηλαδή αν είναι ρίζα ενός μη μηδενικού πολυωνύμου με συντελεστές απο το \mathbb{Q}.

Αν δεν υπάρχει τέτοιο πολυώνυμο ο αριθμός a καλείται υπερβατικός.

Το σύνολο των αλγεβρικών αριθμών συμβολίζεται με  \mathbb{A} και αποδεικνύεται ότι είναι σώμα, ως υπόσωμα του σώματος των μιγαδικών αριθμών  \mathbb{C} .

Παραδείγματα

του πολυωνύμου p(t)=t^2-2 \in \mathbb{Q}[t].


  • O e^{\frac{2\pi i}{23}} είναι αλγεβρικός καθώς είναι ρίζα του πολυωνύμου  p(t)=t^{23}-1 \in \mathbb{Q}[t]


  • Οι σταθερές e και π είναι υπερβατικοί αριθμοί.