Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Αλγεβρικός ακέραιος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ένας μιγαδικός αριθμός θ καλείται αλγεβρικός ακέραιος αν υπάρχει μονικό πολυώνυμο p(t) με ακεραίους συντελεστές έτσι ώστε p(θ) = 0 δηλαδή θn + an − 1θn − 1 + .. + a0 = 0 όπου  a_i \in \mathbb{Z} . Το σύνολο των αλγεβρικών ακεραίων συμβολίζεται με  \mathbb{B} και αποτελεί υποδακτύλιο του σώματος των αλγεβρικών αριθμών .

Παραδείγματα

  • Ο \sqrt{3} είναι αλγεβρικός ακέραιος καθώς είναι ρίζα του πολυωνύμου p(t)=t^2-3 \in \mathbb{Z}[t]
  • Ο χρυσός αριθμός \phi=\frac{1+\sqrt{5}}{2} είναι αλγεβρικός ακέραιος καθώς είναι ρίζα του πολυωνύμου p(t)=t^2-t-1 \in \mathbb{Z}[t]