Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Αλγεβρική παράσταση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Αυτό το άρθρο είναι ορφανό καθώς λίγα ή και καθόλου άρθρα συνδέουν σε αυτό.

Παρακαλούμε βοηθήστε βάζοντας συνδέσμους προς αυτό σε άρθρα για σχετικά θέματα. (Ιανουαρίου 2008)

Αλγεβρική παράσταση ή αλγεβρική έκφραση χαρακτηρίζεται ένα σύνολο γραμμάτων (που αναπαριστούν αριθμούς ή ποσότητες), ή σύνολο μόνο αριθμών, ή γραμμάτων και αριθμών που συνδέονται όμως με αριθμητικά σύμβολα πράξεων.

Αλγεβρική παράσταση μπορεί ακόμα να είναι ένα άθροισμα γινομένων που περιέχει δυνάμεις μεταβλητών. Σε μια τέτοια περίπτωση αν αντικαταστήσουμε τις μεταβλητές με συγκεκριμένους αριθμούς, τότε εκ των περιλαμβανομένων αλγεβρικών πράξεων προκύπτει ένας αριθμός, ο οποίος λέγεται αριθμητική τιμή της αλγεβρικής παράστασης.

Μία αλγεβρική παράσταση μπορεί να έχει πολλές αριθμητικές τιμές. Για παράδειγμα, αν στην αριθμητική παράσταση

2a^2-3ab^3+\frac{a^3}{b}

αντικαταστήσουμε το a με 2 και το b με 1, τότε η τιμή της παράστασης θα είναι 10, ενώ αν αντικαταστήσουμε αντίστοιχα με 1 και 2, η τιμή θα είναι -21,5.

Μία Αλγεβρική παράσταση ονομάζεται ρητή όταν σε κανένα γράμμα της δεν υπάρχει ρίζα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση ονομάζεται άρρητη. Επίσης αλγεβρική παράσταση που δεν περιέχει το σύμβολο της πρόσθεσης, (+), ή και της αφαίρεσης (-), ονομάζεται μονώνυμο.

  • Ειδική περίπτωση αλγεβρικής παράστασης είναι το πολυώνυμο.