Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Αιώνας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο αιώνας (ή και αιών) ορίζεται σαν 100 χρόνια.

Παράδειγμα χρήσης: Ο 20ός αιώνας περιλαμβάνει τα χρόνια 1900-1999.

Εναλλακτικά, η λέξη αιώνας χρησιμοποιείται στη γεωλογία για να περιγράψει μεγάλες χρονικές περιόδους οι οποίες έχουν διάρκεια πολλών εκατομμυρίων ετών. Οι βασικοί γεωλογικοί αιώνες είναι οι εξής (σε χρονολογική σειρά): καταρχαιοζωικός, αρχαιοζωικός ή αρχαϊκός, προτεροζωικός, παλαιοζωικός, μεσοζωικός και καινοζωικός.