Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Αιολίδα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Ιστορικός χάρτης της Μ. Ασίας
Ιστορικός χάρτης της Μ. Ασίας

Αιολίδα ή Αιολία (η αρχαία Αιολίς).

Παράλια πανάρχαια χώρα στη δυτική Μικρά Ασία που εκτεινόταν από την Τρωάδα μέχρι τον Έρμο ποταμό που αργότερα απετέλεσε το παράλιο τμήμα της αρχαίας Μυσίας. Τμήμα αυτής δε της χώρας της Αιολίδας θεωρούνταν και οι έναντι αυτής νήσοι του Αιγαίου Λέσβος κ.ά. Πληροφορίες περί της έκτασής της ή των ορίων της από τους αρχαίους συγγραφείς και ποιητές δεν είναι σύμφωνες.

Το όνομά της οφείλεται στους πρώτους κατοίκους της τους Αιολείς (αρχαίο Ελληνικό φύλο) που αποίκισε σ΄ αυτή μετά τη κάθοδο των Δωριέων. Σύμφωνα πάντα με τις παραδόσεις αμέσως μετά το Τρωϊκό πόλεμο άρχισε η εγκατάσταση των Ελληνικών φυλών στις παρά τη Τροία χώρες. Έτσι λέγεται πως οι Αθηναίοι υπό τον Μνησθέα έκτισαν τη πόλη Ελέα. Μετά δε τη κάθοδο των Δωριέων, Αιολείς υπό τον Πένθιλο, γιο του Ορέστη Βασιλέα του Άργους εγκαταστάθηκαν στη ν. Λέσβο η οποία και θεωρήθηκε πρωτεύουσα των Αιολικών πόλεων, στη Τένεδο και στις Εκατόνησους (Μοσχονήσια). Αργότερα άλλοι Αιολείς, υπό τον εγγονό του Πένθιλου εγκαταστάθηκαν στην απέναντι ακτή της Μικράς Ασίας, τη Μυσία τα παράλια της οποίας ονομάσθηκαν (Αιολίς) Αιολίδα.

Κυριότερες πόλεις της Αιολίδας ήταν δώδεκα εξ ου και «Αιολίδα η Δωδεκάπολη» οι: Αιγές, η Αιγειρόεσσα, η Γράνεια, η Κίλλα, η Κύμη, η Λάρισα η Αιολίς, η Μύρινα, το Νέο Τείχος, το Νότιο, η Πιτάνη, η Σμύρνη και η Τήμνος και που όλες συνασπίσθηκαν και δημιούργησαν Ομοσπονδία. Από τις παραπάνω πόλεις νωρίς η Σμύρνη αποσπάσθηκε από τους Ίωνες και αυτή με τις άλλες Ιωνικές πόλεις απετέλεσαν αντίστοιχα την Ιωνική Ομοσπονδία.. Πολιτιστικό κέντρο της Αιολίδας υπήρξε η Λέσβος με ισχυρές πόλεις τη Μεθύμνη και τη Μυτιλήνη.

Αιολείς και Ίωνες αργότερα υποταχθήκανε στους Πέρσες. Η εκούσια υποταγή των Αιολέων έσωσε αυτούς από καταστροφή που υπέστησαν άλλες πόλεις. Μετά τη κατάλυση του Περσικού κράτους η Αιολίδα πέρασε στους Επίγόνους και υποτάχθηκε στον Αντίοχο, αργότερα προστέθηκε στο Βασίλειο της Περγάμου με το οποίο και περιήλθε στους Ρωμαίους το 133 π.Χ..

Στη περιοχή αυτή πέρασε και έζησε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην αποκάλυψη του οποίου η Σμύρνη είναι μια από τις επτά Εκκλησίες.