Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Άλας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Άλατα είναι η μεγαλύτερη κατηγορία των ανόργανων ενώσεων και αποτελούνται από ένα αρνητικό κομμάτι, που είναι αμέταλλο, και από ένα θετικό, που είναι μέταλλο ή αμμώνιο. Τα άλατα χωρίζονται σε ευδιάλυτα και δυσδιάλυτα/ιζήματα. Τα ευδιάλυτα παράγονται με την εξουδετέρωση(και με καταβύθιση ιζήματος αρκεί να παράγεται άλλο οξύ ή βάση), όπως και τα δυσδιάλυτα, που παράγονται επίσης και με καταβύθιση ιζήματος σε μεταθετικές αντιδράσεις. Τα άλατα μπορεί να έχουν ουδέτερο pH, να έχουν όξινο, άρα είναι όξινα άλατα και τέλος να έχουν βασικό, άρα να είναι βασικά.

παράδειγμα ουδέτερου άλατος : Al2(SO3)3 (θειώδες αργίλιο)

παράδειγμα όξινου άλατος : NaHSO4 (όξινο θειικό νάτριο)

παράδειγμα βασικού άλατος : Bi(OH)2NO3 (διβασικό νιτρικό βισμούθιο)

Η δημιουργία αλάτων με μη ουδέτερο pH οφείλεται στην μη πλήρη δέσμευση των κατιόντων υδρογόνου ή την μη πλήρη δέσμευση των ανιόντων υδροξειδίου. Το πιο γνωστό άλας είναι το χλωριούχο νάτριο η μαγειρικό αλάτι. Άλατα υπάρχουν ακόμα και στο πόσιμο νεό και η βιολογική τους σημασία είναι τεράστια.

Παραγωγή αλάτων από εξουδετέρωση

                      Παραδείγματα 

μονοπρωτικές βάσεις:

NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O

3LiOH + H3PO3 → Li3PO3 + 3H2O

διπρωτικές βάσεις:

Zn(OH)2 + 2HNO2 → Zn(NO2)2 + 2H2O

Ca(OH)2 + H2CO3 → CaCO3 + 2H2O

3Mg(OH)2 + 2H3PO4 → Mg3(PO4)2+ 6H2O

τριπρωτικες βάσεις:

Al(OH)3 + 3HClO2 → Al(ClO2)3 + 3H2O

2Fe(OH)3 + 3H2SO3 → Fe2(SO3)3 + 6H2O

Al(OH)3 + H3PO3 → AlPO3 + 3H2O

Οι κοινές ιδιότητες των αλάτων :

Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι στερεές κρυσταλικές ουσίες

Τα τήγματά τους και τα διαλύματά τους άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα δηλαδή είναι αγωγοί του ηλεκτρισμού(ηλεκτρολύτες).

Έχουν υψηλά σημεία τήξεως και βρασμού.

Παραγωγή αλάτων με καταβύθιση ιζήματος ή έκλύση αερίου

άλας1 + άλας2 → άλας3 + άλας4

Ag2SO4 + 2NaCl → Na2SO4 + 2AgCl

οξύ1 + άλας1 → οξύ2 + άλας2

Ca(CN)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2HCN

βάση1 + άλας1 → βάση2 + άλας2

Fe(OH)3 + AlPO4 → FePO4 + Al(OH)3